Lift-Off 2. (+tekst)
_DSC2538blackm 16 bts
_DSC3198+Sf
_DSC1314blckm
_DSC9017blckm++
_DSC1135kl
_DSC1135blckm.A
_DSC9188blckm+
_DSC7277ir.beterA+B.S
_DSC9265.blackm16 bts
_DSC3675ir1+2F+S

Lift-Off,   2017-2022

Een fotografie project (2017 t/m 2022) over vliegtuigen en passagiers, langs de startbaan gefotografeerd.

Ik raakte gefacineerd door die onwaarschijnlijke energie die vrijkomt bij het op snelheid komen en opstijgen.


Het ging me echter steeds meer om dat ene precaire moment van loskomen, als de zwaartekracht lijkt te zijn overwonnen. De wielen de grond niet meer raken, en de passagiers voelen dat er geen ontkomen meer aan is, men zich moeten schikken in overgave. Voor een moment lijkt dan het geweld in de cabine stil te vallen. Al gauw gaat men door de wolken.

Het opstijgen, als onontkoombare hartslag van deze deze tijd,

hoe men dit alles als vanzelfsprekend en kritiekloos ondergaat.

Van eind 2017 tot najaar 2022 (behalve 2020) ben ik met grote regelmaat richting Polderbaan bij Vijfhuizen, N-Holland gereden. Alle foto's zijn daar genomen.Lift Off, 2017-2022​​A photography project (2017 to 2022) about aircraft and passengers, photographed along the runway.

I became fascinated by the incredible energy released during take-off.


However, I was increasingly concerned with that one precarious moment of letting go, when gravity seems to have been overcome. The wheels no longer touch the ground, and the passengers feel itthat there is no escape anymore, one must submit to surrender.For a moment the violence in the cabin seems to come to a standstill. Soon we pass through the clouds.


Take off, as the inescapable heartbeat of this time,how one accepts all this as self-evident and uncritical.


From the end of 2017 to the fall of 2022 (except 2020), I regularly drove to the Polderbaan near Vijfhuizen, N-Holland. All photos were taken there.Polderbaan, Vijfhuizen 24 sept 2022 16:41 uur